Gjøre godkjente PPR-forespørsler offentlig tilgjengelig

MyPPR har funksjonalitet for å offentliggjøre alle godkjente PPR-forespørsler. Denne informasjonen kan være nyttig for piloter som ønsker å se hvor mye aktivitet det er på flyplassen. Du kan selv velge om dette skal vises eller ikke. Du kan også velge hvor mange dager frem i tid som skal vises. Av personvernhensyn vil mye av informasjonen filtreres bort. Informasjon som vises offentlig dersom du velger å slå på denne funksjonen er:

  • Call-sign
  • Type bruk av plassen (avgang, landing etc)
  • Avgangstid
  • Landingstid

Administrasjon av disse valgene finner du på admin-sidene, under innstillinger og Offentlig PPR. Dersom du ønsker å vise informasjonen, markerer du for dette i sjekkboksen. Velg antall dager du vil at skal publiseres. Dette tallet må være verdi mellom 1 og 14 dager. Dersom du ønsker å skjule informasjonen, fjerner du avsjekkingen.

StrobeFarm as ønsker å presisere at det ikke er noen tilgangsstyring på denne informasjonen dersom funksjonaliteten slås på.

Tilbake