Endre eller oppdatere samtykkeerklæring

Alle brukere som sender inn PPR-forespørsel, må huke av for samtykkeerklæring før søknaden kan sendes inn. Det er enkelt å oppdatere samtykkeerklæringen. Dette kan du gjøre på admin-sidene under området innstillinger, samtykkeerklæring.

Av momenter som bør/kan være med i samtykkeerklæringen er for eksempel:

  • At den som søker har lest og forstått de aktuelle operative dokumentene.
  • At reglene er forstått og vil følges.
  • At man forplikter seg til å rapportere bevegelser etter endt flyving
  • At man forplikter seg til å kansellere forespørselen i MyPPR dersom flyvningen blir kansellert.
  • At man forplikter seg til å betale eventuell startavgift så snart som mulig ihht prisliste.
  • At flyplassen er videoovervåket.

Teksten kan formateres med html-koder.

Tilbake