Ny og oppgradert versjon av MyPPR

Det siste halve året har vi jobbet mye med å forbedre MyPPR. Følgende er noe av det vi har jobbet med:

Betaling av avgifter direkte i MyPPR

Vi har nå endelig lansert betalingsløsning i MyPPR. Vi har valgt Bambora som samarbeidspartner. Bambora er en av de største online betalingsleverandørene i Eurpoa, og har også en prismodell som passer godt for våre flyplasser. Løsningen er av de mest brukervennlige på markedet. Flyplasser som ønsker det, kan enkelt integreres mot denne betalingsløsningen, og vi har stor tro på at dette vil lette arbeidet for både piloter og administrasjonen på flyplassene. Piloter kan enkelt gjøre opp for seg direkte i løsningen, og flyplassadministrasjonen kan enkelt følge med på status for innbetalingene. Funksjonaliteten vil rulles ut gradvis, og Skien flyplass Geiteryggen vil starte som en pilotflyplass.

Følgende betalingsmåter er tilgjengelig via Bambora:

  • Vipps
  • Visa
  • Mastercard
  • Faktura

Piloter kan selv kansellere PPR-forespørsler

I tidligere versjoner av MyPPR måtte piloter kontakte flyplassen dersom en PPR ikke skulle benyttes. I versjonen som nå er lansert kan piloten selv kansellere PPR-forespørsler. Enklere for piloter og enklere for flyplassadministrasjonen. 

Forbedret funksjonalitet ifm rapportering av bevegelser

Vi har også gjort noe med utfordringen rundt manglende rapporteringer fra piloter. I ny versjon av MyPPR blir pilotene gjort oppmerksom på utestående rapporteringer på en bedre måte enn tidligere. 

I tillegg har vi gjort store endringer i systemet, selv om MyPPR vil langt på vei oppleves likt som før. Endringene vi har gjort gjør løsningen mer robust og gjør det også lettere å implementere ny funksjonalitet fremover.

Takk for at du bruker MyPPR.no