Vedlikeholde oversikt over fly med avtale

Du kan enkelt legge til nye fly i listen over fly med avtale. Dette gjøres på admin-sidene, på fliken Fly med avtale. Trykk på Legg til-knappen. Det anbefales å benytte bindestrek i call-sign, på formatet LN-ABC.

Mange velger å legge til fly som har årskort ved flyplassen i denne listen, og benytte godkjenningsregel som automatisk gir disse flyene PPR.

For å fjerne et fly fra listen over fly med avtale, trykker du på slett-knappen.

Tilbake