Legge til personer med avtale

Dersom man benytter godkjenningsregel «Automatisk godkjenn fly med avtale og godkjente brukere», vil både fly og brukere med avtale automatisk få godkjent sine PPR-forespørsler. Funksjon for å legge til nye brukere finner du på admin-sidene fanen brukere. Denne tabellen viser alle som har benyttet flyplassen siste 12 måneder. For å legge til bruker som autogodkjent bruker, huker du av for dette valget.

Merk at dersom du endrer godkjenningsregel til manuell håndtering av forespørsler, vil ikke bruker bli autogodkjent.

Merk at for flyplasser med PFLY-ordning, så skal det ikke gjøres manuell godkjenning av brukere. Brukere vil i disse tilfellene automatisk blir merket som godkjente brukere.

Tilbake