Behandle PPR-forespørsler

Behandle forespørsler manuelt

Alle PPR-forespørsler som ikke blir automatisk godkjent må behandles manuelt. Disse forespørslene må behandles så snart som mulig.

Når systemet mottar en forespørsel som skal håndteres manuelt, vil det sendes en e-post til administratoren(e) ved flyplassen. Den raskeste måten å behandle forespørselen på er å klikke på linken som følger med i e-posten, og behandle forespørselen direkte i siden som dukker opp. Du vil få opp aktuell informasjon og kan velge å trykke godkjenn eller avvis. Du kan velge å legge en beskjed til til den som søker. Du kan også velge å gi den som søker om PPR beskjed pr SMS ved å huke av for dette valget.

PPR-forespørsler kan også behandles på admin-sidene, under området forespørsler. Ubehandlede forespørsler vil ha status «Ny». Du kan trykke på +-tegnet for å få utvidet informasjon om forespørselen. Du velger mellom å trykke på godkjenn eller avvis-knappene for å behandle forespørselen. Dersom du ønsker det, kan du gi piloten en kort beskjed, og eventuelt gi en beskjed pr SMS om at søknaden er behandlet.

Behandle allerede godkjente forespørsler

Derom det oppstår uforutsette hendelser ved flyplassen, kan du velge å trekke tilbake allerede godkjente PPR-forespørsel. Dette kan du gjøre fra admin-sidene under forespørsler. Klikk på aktuell PPR_forespørsel og trykk trekk tilbake-knappen for å kansellere den allerede godkjente forespørselen. Du kan også velge å sende en melding om årsak til at den godkjente PPR-forespørselen har blitt trukket tilbake. I tillegg kan du velge å sende en SMS med beskjed om at forespørselen har blitt trukket tilbake. Vi anbefaler at du tar kontakt med de aktuelle pilotene for å forsikre deg om at beskjeden er mottatt.

Generell informasjon om SMS

Merk at kostnader for SMSer som sendes ut vil bli belastet flyplassen.

Tilbake