Betalingsmodul

I vår kontakt med flyplassadministrasjonen, har vi fått tilbakemelding om at det brukes uforholdsmessig mye tid på å innkreve startavgifter, og at det er en stor administrativ kostnad ved å følge opp økonomien.

Vi har derfor utviklet en egen betalingsmodul for å innkreve startavgifter. Betalingsleverandøren vi har valgt å integrere mot Bambora. Dette er en av de største online betalingsleverandørene i Europa. Bambora er svært konkurransedyktige på pris, og er enkelt å benytte for brukerne.

StrobeFarm as er Bambora-partner, og det betyr at det er svært enkelt å ta i bruk online betaling i systemet. Kontakt oss, så hjelper vi deg å etablere en avtale for bruk i MyPPR.

Ved å ta i bruk betalingsmodulen, vil du få full oversikt over status for betalinger for hver enkelt PPR-forespørsel, og du kan selv administrere produkter og priser som skal være tilgjengelig for brukere.

Tilbake