Endre regel for godkjenning av PPR-forespørsel

MyPPR har fire forskjellige måter å håndeter PPR-forespørsler. Du kan enkelt endre hvordan PPR-forespørsler behandles i systemet. Du kan endre regel fra admin-sidene under området innstillinger under PPR godkjenning.

 1. Automatisk godkjenn alle forespørsler
  • Denne regelen benyttes når man ønsker å godkjenne alle forespørsler automatisk. Brukes ofte på plasser der man først og fremst ønsker å få en oversikt over alle som benytter plassen til enhver tid. Detaljert flytskjema finner du her.
 2. Automatisk godkjenn fly med avtale og godkjente brukere.
  • Dette valget vil gi en godkjenning av alle forespørsler der call-sign på fly er lagt inn i listen over godkjente fly, eller der brukere er lagt inn i listen over godkjente brukere. For alle alle forespørsler må administrator ta stilling til PPR-forespørselen, og må velge å godkjenne eller avvise forespørselen. Detaljert flytskjema finner du her.
 3. Manuell godkjenning av alle.
  • Alle PPR-forespørsler håndteres manuelt av administrator. Benyttes gjerne i de tilfeller man ønsker å stenge plassen midlertidig, eller ønsker å ha full kontroll på alle forespørslene som kommer. Detaljert flytskjema finner du her.
 4. Manuell godkjenning av fly med avtale, avvis alle andre.
  • Kun forhåndsgodkjente brukere eller fly får søke om PPR, og disse forespørslene må håndteres manuelt. Forespørsler fra brukere eller fly som ikke er forhåndsgodkjent vil automatisk bli avvist av systemet. Merk at denne regelen bør benyttes med varsomhet.

Det er ikke noe valg for å avvise alle PPR-forespørsler. Årsaken til dette er at det er svært sjelden flyplasser stenges for all trafikk, eksempelvis kan man i noen tilfeller tillate helikoptertraffik selv om det pågår asfaltarbeide. I disse tilfellene anbefaler vi at det legges ut en melding om at plassen er steng, og årsaken til dette, og hva slags trafikk som eventuelt tillates. Dersom noen likevel søker om PPR selv om plassen er helt stengt, kan du enkelt avvise disse forespørselen.

Tilbake