Publisere eller oppdatere operative meldinger

Det er enkelt å publisere operativer meldinger til brukere av systemet. Du kan publisere og endre operativ informasjon på admin-sidene under området innstillinger, melding til pilot.

Denne teksten vil vises til alle som søker om PPR på flyplassen. Vi anbefaler at du med jevne mellomrom sjekker at teksten er aktuell.

Teksten kan formateres med html-koder.

Tilbake